Medische gegevens delen – Huisartsenpraktijk Emst – Emst

Welkom bij Huisartsenpraktijk Emst

Huisartsenpraktijk Emst Zuster van Rossumweg 25 8166 JE Emst
Medische gegevens delen

Medische gegevens delen

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!
Wij willen u vragen toestemming te geven voor het Landelijk Schakelpunt (LSP). Op die manier kunnen wij op een beveiligde manier medische gegevens uitwisselen met uw andere zorgverleners.

Betere zorg door goede informatie
Ziektes, blessures en ongevallen gebeuren meestal onverwacht. Daardoor kan het voorkomen dat u naar een Huisartsenpost moet of dat u medicijnen moet ophalen bij een andere apotheek dan uw eigen. In zulke gevallen is het belangrijk dat de betreffende zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.

Alleen met uw toestemming
Wij mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen die gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Toestemming geven is bij ons alleen mogelijk voor patiënten van 16 jaar en ouder.

Hoe geeft u toestemming?
U kunt uw toestemming mondeling doorgeven (aan de balie of via de telefoon) of via ons mailadres (info@huisartsemst.nl), met daarin de vermelding LSP akkoord. Indien u ons wilt laten weten dat u geen toestemming geeft, dan kunt u hierin schrijven LSP niet akkoord.

Dossier
Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts dit in uw dossier. Daarna meldt hij/zij bij het LSP dat er gegevens beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen
via het LSP.

Meer weten?
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.volgjezorg.nl.

Emst, mei 2022