print deze paginagroter lettertype kiezen

Klachtenregeling

Met een goede klachtenregeling proberen we klachten op te lossen voor ze een geschil worden. Hieronder kunt u meer lezen over onze klachtenregeling.

In gesprek met de betrokkene
Als u een klacht heeft, dan hopen wij dat u dit eerst wilt bespreken met de betrokken medewerker. Als u dat wilt, kan dokter Wiechers bij dit gesprek aanwezig zijn. Als u liever geen gesprek met de medewerker wilt, of als de klacht betrekking heeft op dokter Wiechers zelf, dan kunt u een gesprek aanvragen met hem alleen. Het is eventueel ook mogelijk om buiten de praktijk om een gesprek aan te vragen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via het regio-secretariaat van de organisatie HOOG in Apeldoorn (tel. 085 - 536 31 09).

Klachtenformulier
Als u uw klacht niet mondeling kenbaar wilt maken of het gesprek heeft niet geleid tot een bevredigende uitkomst, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via het online klachtenformulier. U kunt ook een papieren versie opvragen bij de assistente of downloaden.

Afhandeling klacht
Na ontvangst van het officiële klachtenformulier nemen wij contact op met u om te proberen samen tot een bevredigende oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunnen we bemiddeling aanvragen bij de klachtenfunctionaris via HOOG.

Geschillencommissie
Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.skge.nl of in deze folder: folder skge 2020.

Kosten
De behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris via HOOG is voor u kosteloos, tenzij u zelf deskundige hulp inroept.

Coördinatie maatregelen
Als uit de procedure naar voren komt dat er maatregelen genomen moeten worden, dan ligt de coördinatie hiervan bij dokter Wiechers. Ook wordt de klacht met alle praktijkmedewerkers besproken en wordt er bekeken welke verbeteringen in het proces moeten worden doorgevoerd.

Registratie klachten
De klachten worden bij ons geregistreerd, samen met de afhandeling. Er komt ook een overzicht in het jaarverslag (anoniem).

  Terug naar boven

zoeken

Interieur pand
Reanimatietraining
Teamuitje